Outplacement

Het zoeken naar en vinden van een nieuwe passende baan vraagt veerkracht, kennis, kunde en durf. Durven en Doen helpt bij het efficiënt en effectief uitvoeren van de zoektocht.

Een outplacementprogramma wordt ingezet in situaties waarbij vooraf duidelijk is dat iemand de huidige functie moet verlaten en een nieuwe wil verwerven. Intern of extern.

Het programma duurt tussen de drie en maximaal 12 maanden. Het bestaat uit individuele begeleiding / gesprekken en wordt ondersteund door deelname aan workshops en trainingen. Programmaonderdelen zijn:
 • Intakegesprek.
 • Aandacht voor huidige situatie.
 • Begeleiding in het omgaan met veranderingen.
 • Zelfanalyse.
 • Formuleren van persoonlijk- en beroepsprofiel.
 • Vaststellen van communicatieplan.
 • Definiëren van passende bedrijven (of afdelingen binnen huidige organisatie).
 • Arbeidsmarktonderzoek door een arbeidsmarktspecialist met als resultaat een op het individu afgestemde arbeidsmarktscan.
 • Ontwikkelen van netwerk- en sollicitatievaardigheden .
 • Indien wenselijk kleur- en stijladvies.
 • Jobsearch.
 • Praktische support bij alle netwerk- en sollicitatieactiviteiten.
 • Deelname aan wekelijks ACTIVITEITENTEAM.
 • Kwalitatief en kwantitatief managen van de zoektocht.

Opstarten eigen bedrijf

Dit programma wordt begeleid door daartoe gespecialiseerde adviseurs en aangeboden aan outplacementkandidaten die niet (alleen) op zoek gaan naar een nieuwe dienstbetrekking maar (ook) een eigen onderneming willen opstarten. Aan de hand van logische stappen wordt allereerst toegewerkt naar de commerciële formule en het businessplan. De formule wordt in de markt getoetst en afgestemd op de behoefte. En met praktische support vindt de eerste acquisitie plaats.