Arbeidsmarktonderzoek

Ten behoeve van onze kandidaten wordt door onze arbeidsmarktdeskundigen onderzoek gedaan naar de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Doel is kandidaten bij het maken van loopbaankeuzes te helpen met voor hen relevante en volledige informatie over de arbeidsmarkt.
Resultaat van het onderzoek is een arbeidsmarktrapport welke is afgestemd op en wordt gemaakt voor een individuele kandidaat. Het rapport bevat informatie welke een positieve impuls geeft aan de effectiviteit van hun oriëntatie of zoektocht naar nieuw werk.

Het maken van een goede situatieschets en prognose van de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt is geen exacte wetenschap. Op basis van modellen en ervaring proberen diverse instanties ons inzicht te geven in wat wij bijvoorbeeld aan werkgelegenheid kunnen verwachten de komende jaren. Toch blijkt keer op keer dat de werkelijkheid grilliger is dan voorzien. De huidige economische crisis waarmee wij momenteel te maken hebben is daar goed voorbeeld van. Deze crisis heeft door zijn snelheid, omvang en hevigheid een ongekende impact op vele aspecten van het economische leven gehad en dus ook op de arbeidsmarkt. Toch is en blijft informatie over de arbeidsmarkt van belang voor mensen die zich oriënteren op of op zoek zijn naar een nieuwe baan. Arbeidsmarktinformatie ondersteunt een werkzoekende bij het identificeren van zijn kansen op de arbeidsmarkt en het bepalen van de juiste strategie voor het vinden van een nieuwe baan of het maken van loopbaanplannen op middellange en langere termijn.

Arbeidsmarktonderzoek maakt een onlosmakelijk onderdeel uit van onze outplacement- en re-integratieprogramma’s.