Loopbaanmanagement wordt belangrijker naarmate werkplekken en functies veranderen

Organisaties oriënteren zich op de vraag op welke wijze groepen medewerkers effectief en efficiënt kunnen worden begeleid bij het zelfstandig managen van hun loopbaan.

Durven en Doen helpt organisaties en hun medewerkers om succesvol te blijven. Door tijdig aan de juiste onderwerpen van loopbaanmanagement aandacht te besteden en door adequaat kennis en ervaring uit te wisselen en vaardigheden te ontwikkelen, worden tegen beperkte kosten goede resultaten geboekt.

Onze Redeployment Services / Trainingscarrousel
Door het aanbieden van een combinatie van groepsactiviteiten en beperkte individuele consultancyuren voor deelnemers wordt toegewerkt naar vooraf gestelde doelstellingen.
Neem gerust contact op voor meer informatie. Organisaties zoals Philips, Shell, Elsevier en Rabobank hebben onze Redeployment Services succesvol ingezet.