Het overkomt de besten. Een nieuwe start maken is geen straf.

Herstelbegeleiding
In complexe situaties zoals die van re-integratie als gevolg van ziekte en verzuim is samenwerking tussen alle betrokkenen van essentieel belang om gewenste resultaten te kunnen halen. Daarbij hebben de betrokkenen (medewerker, opdrachtgever, bedrijfsarts, eventuele andere medische begeleiding en de herstelbegeleider van Durven en Doen) hun eigen professionele verantwoordelijkheid plus een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Onze aanpak op hoofdlijnen
Wij helpen u om uw re-integratie succesvol en duurzaam te laten verlopen. In persoonlijke gesprekken en door middel van concrete opdrachten krijgt u zicht op uw mogelijkheden. Die zijn belangrijk om de eerste stappen of stapjes terug richting arbeidsproces te kunnen zetten. Uiteraard doen we dit samen. U staat er dus niet alleen voor.  

Samen met u vinden we in overleg met uw werkgever tijdelijke oplossingen en blijvende oplossingen.