Uw werkomgeving is belangrijk. Dat vraagt speciale aandacht.

Coaching
In iedere functie doen zich af en toe lastige situaties voor waarbij je hulp kunt gebruiken om hiermee goed om te gaan. Een coach kan deze rol vervullen.

Onder coaching verstaan we individuele begeleiding, advisering en ondersteuning. Bijvoorbeeld bij veranderingen op het werk. Samen met u nemen we de vraagstukken of problemen onder de loep, waarmee u zich in uw werk geconfronteerd ziet. U werkt aan het opruimen van blokkades, reflecteert op uw eigen gedrag en stelt dit bij waar nodig is. Ook gaat u na hoe u uw talenten en kwaliteiten optimaal kunt benutten en uw vaardigheden kunt vergroten.

Met u staan we stil bij uw werk en werkhouding en stellen een uitgebalanceerde werkverdeling vast waardoor conflicten, overmatige stress of zelfs een burnout kan worden voorkomen. Tevens krijgt u breder zicht op uw loopbaanwensen en –kansen. Voor plezier in het werk is het namelijk belangrijk dat u een evenwicht weet te vinden tussen uw werk en persoonlijke ontplooiing.

Hoewel coaching zich in eerste instantie richt op vraagstukken die samenhangen met uw werk, is er ook aandacht voor privé ervaringen. Werk en privé zijn immers onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Wanneer coaching?
  • Ter voorbereiding op of ondersteuning binnen een nieuwe functie
  • Bij implementatie van een nieuwe werkwijze
  • Ten behoeve van persoonlijke ontwikkeling
  • Ter verbetering van uw persoonlijke effectiviteit
  • Bij vastgelopen werkrelaties
  • Bij aanpassingsproblemen na een fusie of reorganisatie
  • Bij begeleiding van re-integratie na langdurige afwezigheid
  • Bij terugval in de prestatie bijvoorbeeld door moeilijke omstandigheden in de privé omstandigheden

Belangrijk is dat zowel u als uw organisatie baat hebben bij de coaching. Het doel van de coaching wordt vooraf in samenspraak met de organisatie vastgesteld. In een intakegesprek of driegesprek worden de coachingswensen in kaart gebracht en wordt een programma opgesteld.