Disclaimer

U verklaart zich, als gebruiker van deze website, akkoord met de inhoud van deze disclaimer. Alle informatie die op deze website wordt getoond is slechts als algemene informatie bedoeld. Uiteraard hebben we al het nodige gedaan om de informatie op juistheid te controleren. Durven en Doen kan echter nooit direct of indirect aansprakelijk worden gesteld voor alle gevolgen die op welke wijze dan ook voortvloeien uit het gebruik van deze website. Durven en Doen behoudt zich het recht voor alle informatie aan te passen, zonder hiervan op voorhand nader bericht te verstrekken.

Links
Deze website kan links of verwijzingen bevatten naar websites van derden waarover Durven en Doen geen zeggenschap of controle heeft. Durven en Doen is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van dergelijke websites van derden of voor links in die websites. Tevens is Durven en Doen niet op de hoogte van de wijze waarop deze websites om gaan met wet op de persoonsregistratie.

Intellectueel Eigendom
Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de informatie op deze website, waaronder mede begrepen maar niet beperkt tot de materialen, foto's, illustraties, namen, logo's, merken en andere onderscheidingstekens behoren toe aan Durven en Doen of eventuele licentiegevers. Het beschikbaar stellen van deze informatie houdt geen licentie in voor het verveelvoudigen en/of verspreiden van deze informatie. Dergelijke handelingen zijn niet toegestaan zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Durven en Doen of de betreffende derde, behoudens ingeval van wettelijk toelaatbare handelingen zoals het printen en downloaden van informatie op deze website voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

Privacy
Durven en Doen onderschrijft de wettelijke voorschriften zoals vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens en handelt hiernaar. Enig persoonlijke informatie welke u ter beschikking stelt, inclusief uw e-mail adres wordt uitsluitend gebruikt teneinde u de door u gevraagde informatie te verschaffen en deze wordt opgeslagen in onze database voor toekomstig gebruik. Op geen moment zullen uw gegevens ter beschikking worden gesteld aan derden.