Herstelbegeleiding

In complexe situaties zoals die van re-integratie als gevolg van ziekte is samenwerking tussen alle betrokkenen van essentieel belang om gewenste resultaten, waaronder herstel en zo snel mogelijke terugkeer in het arbeidsproces, te kunnen halen. Daarbij hebben de betrokkenen (medewerker, opdrachtgever, bedrijfsarts, eventuele andere medische begeleiding en de herstelbegeleider van Durven en Doen) hun eigen professionele verantwoordelijkheid plus een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Onze aanpak op hoofdlijnen
De begeleiding wordt zo snel mogelijk opgepakt. Wij streven ernaar om uiterlijk binnen twee weken na melding van verzuim door de werkgever betrokken te worden. Er vindt dan binnen 48 uur een eerste persoonlijk gesprek plaats met de medewerker. De herstelbegeleider zal de medewerker helpen bij het voeren van regie over de re-integratie en het vinden van praktische oplossingen die bijdragen aan zo snel mogelijke terugkeer in het arbeidsproces.

Samenspel en overleg met andere betrokkenen bij de re-integratie zal door de interventie van de herstelbegeleider soepel en goed verlopen. Het einddoel van de re-integratie wordt door de interventie sneller behaald dan zonder. Met als resultaat voor de medewerker en de werkgever dat kortingen op uitkeringen en schadelast zoveel als mogelijk worden voorkomen.