Testen ter ondersteuning bij het beantwoorden van loopbaanvragen.

Ter ondersteuning van onze diensten maken wij desgewenst gebruik van een hoogwaardige testomgeving welke door MeursHRM voor ons is ontwikkeld.

Voor gebruik van de testomgeving dient men te beschikken over een toegangscode welke door de loopbaanadviseur of coach wordt toegekend.

Naast reguliere testen zoals onder andere:
Capaciteiten, Persoonlijkheid, Drijfveren, Omgaan met veranderingen, Droombaan en Krachtvelden 
zijn er ook testen op gebied van leidinggeven waaronder
Management Competence Scan Selectie en Scan Ontwikkeling, SQ Leidinggeven, Zingevend Leiderschap.
Ook werken wij met de Arbeidsmarktverkenner en Arbeidsmarkt Positie Quotiënt (APQ). De APQ geeft mensen snel inzicht in hun waarde op de arbeidsmarkt en hoe ze die kunnen vergroten.