Coaching

In iedere functie doen zich af en toe lastige situaties voor waarbij soms hulp nodig is om hiermee goed om te gaan. Een coach kan deze rol vervullen.

Onder coaching verstaan we individuele begeleiding, advisering en ondersteuning. Bijvoorbeeld bij veranderingen op het werk. Samen nemen we de vraagstukken of problemen onder de loep, waarmee men zich in het werk geconfronteerd ziet. Er wordt gewerkt aan het opruimen van blokkades, gereflecteerd op gedrag en bijgesteld waar dat nodig is. Ook wordt nagegaan hoe kwaliteiten optimaal benut kunnen worden en vaardigheden vergroot.

We staan we stil bij werk en werkhouding en stellen een uitgebalanceerde werkverdeling vast waardoor conflicten, overmatige stress of zelfs een burnout kan worden voorkomen. Er ontstaat breder zicht op loopbaanwensen en -kansen. Voor plezier in het werk is het namelijk belangrijk dat er een evenwicht wordt gevonden tussen uw werk en persoonlijke ontplooiing.

Hoewel coaching zich in eerste instantie richt op vraagstukken die samenhangen met werk, is er ook aandacht voor privé ervaringen. Werk en privé zijn immers onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Wanneer coaching?
  • Ter voorbereiding op of ondersteuning binnen een nieuwe functie
  • Bij implementatie van een nieuwe werkwijze
  • Ten behoeve van persoonlijke ontwikkeling
  • Ter verbetering van persoonlijke effectiviteit
  • Bij vastgelopen werkrelaties
  • Bij aanpassingsproblemen na een fusie of reorganisatie
  • Bij begeleiding van re-integratie na langdurige afwezigheid
  • Bij terugval in de prestatie bijvoorbeeld door moeilijke omstandigheden in de privé omstandigheden

Belangrijk is dat zowel de coachee als organisatie baat hebben bij de coaching. Het doel van de coaching wordt vooraf in samenspraak met de organisatie vastgesteld. In een intakegesprek of driegesprek worden de coachingswensen in kaart gebracht en wordt een programma opgesteld.