We leven in een wereld die in een steeds sneller tempo verandert

Verandering vraagt veerkracht. Vraagt aanpassingsvermogen.
Maar het kunnen omgaan met verandering vraagt vooral ook een realistisch en volledig zelfbeeld.

Bij Durven en Doen helpen we met passie organisaties en mensen binnen die organisaties om vooruit te komen. Door het aanbieden van kwalitatieve loopbaandiensten.

“De meest constante factor in onze werkomgeving is verandering.
De krachten achter veranderingen hebben overal ter wereld invloed op organisaties en individuen. Het tempo van veranderen neemt ook nog eens toe.

Een van de grootste uitdagingen waarmee organisaties zich geconfronteerd zien is het doorvoeren van veranderingen terwijl de productiviteit op het gewenste peil blijft en bovendien een balans wordt gevonden tussen organisatiedoelstellingen en goed werkgeverschap. Een paradox? Bij Durven en Doen behartigen we de belangen van organisaties en de mensen binnen die organisaties, tegelijk”.

Hans Dumont, Partner binnen D&D Durven&Doen.